Ochrona danych osobowych

Offer

Prices

 

What

When

How

Why

lorem ipsum 1 day 1200,- growth
lorem ipsum 1 week 2400,- income

lorem ipsum

1 month 4800,- 2000,-
lorem ipsum 1 year 9600,- fun

 

Virtual desk

 

ACCESSORY?

SMALL

NORMAL

VIP

virtual mouse
virtual keyborad
virtual monito    
virtual printer  
virtual facebook    

 

Wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do opracowania i wdrożenia dokumentacji ochrony danych osobowych. JKM pomaga klientom chronić dane osobowe poprzez dostarczanie kompleksowych rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych i szkolenia. Przygotowujemy dokumentację ODO zgodną z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych dostosowaną indywidualnie do każdego klienta.Wdrożenie RODO jest procesem wymagającym szeregu działań, zależy m.in. od wielkości przedsiębiorstwa, charakteru jego działalności, rodzaju i ilości przetwarzanych danych, ilości i rodzaju procesów przetwarzania. Nowe Rozporządzenia nakłada na Administratora Danych oraz podmiot przetwarzający nowe obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Pierwszym krokiem przed wdrożeniem RODO jest przeprowadzenie audytu, na podstawie którego określany jest obecny stan ochrony danych osobowych oraz stopień przygotowania do zmian wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Kolejny etap obejmuje dostosowanie procesów przetwarzania. Powyższy proces obejmuje m.in.

 • procedurę szacowania ryzyka;

 • ocenę skutków przetwarzania danych osobowych;

 • plan postępowania z ryzykiem;

 • procedurę współpracy z podmiotami zewnętrznymi;

 • rejestr czynności przetwarzania danych osobowych;

 • procedurę współpracy z organem nadzorczym i zgłaszania naruszeń;

 • klauzule do zbierania danych osobowych oraz obowiązki informacyjne;

 • status i zadania Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Ostatnim etapem jest dostosowanie infrastruktury IT do zabezpieczenia danych osobowych.W ramach dostosowania infrastruktury opracowane są m.in. procedury dotyczące w zarządzania użytkownikami i uprawnieniami, wykonywania i odzyskiwania kopii zapasowych, obsługi incydentów bezpieczeństwa, procedura napraw w serwisach zewnętrznych, regulamin użytkowania komputerów przenośnych.

 

JKM oferuje opracowanie i wdrożenie:

 • polityki ochrony danych osobowych oraz niezbędnych dokumentów (m.in. opracowanie oświadczeń o poufności i upoważnień, stworzenie klauzul informacyjnych oraz zgód na przetwarzanie danych osobowych, przygotowanie rejestru czynności przetwarzania),

 • przeprowadzenie analizy ryzyka i oceny skutków regulacji,

 • opracowanie niezbędnych procedur wewnętrznych zarządzania bezpieczeństwem informacji,

 • szkolenie dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych (również online),

 • przygotowanie do kontroli RODO.

 

 

Oferta skierowana jest m.in. do firm usługowych, handlowych, produkcyjnych, placówek medycznych.

 

 

Cena ustalana jest po indywidualnych konsultacjach w oparciu o informacje przekazane przez Administratora Danych Osobowych